سه شنبه 01 مهر 1399, 6:58 ق ظ

نام و نام خانوادگی : قاسم کریمی

سمت :سرپرست بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکده

پست الکترونیک :karimigh1@nums.ac.ir

شماره تماس :05142627521 داخلی321                    

شماره نمابر :05142627500

Image