تقویم روز
امروز سه شنبه 3 ارديبهشت ماه 1398 ساعت 01:29 ق ظ
جستجوی اشخاص : مشاهده لیست

دکتر رضا بهمدی

بالینی


اطلاعات محل کار

نیشابور، میدان باغرود، بیمارستان حکیم، بخش NI
نیشابور
53783654557
behmadir1@nums.ac.ir

بیوگرافی

رضا بهمدی


متولد  تهران 1357


آدرس: نیشابور، میدان باغرود، بیمارستان حکیم، بخش NICU


تلفن: 42638001، داخلی 345


ایمیل: behmadir1@nums.ac.ir

رزومه

برای مشاهده رزومه کاری لطفا روی لینک زیر فایل رزومه کاری کلیک نمایید


فایل رزومه کاری

سوابق تحصیلی

دکترای پزشکی عمومی: دانشگاه علوم پزشکی ایران، 7543 . دانشنامه تخصصی بیماریهای کودکان: دانشگاه علوم پزشکی تهران، 7541 . دانشنامه فوق تخصصی طب نوزادی و پیرامون تولد: دانشگاه علوم پزشکی بابل، 75

سوابق آموزشی

تدریس واحد های بیماریهای کودکان و بیماریهای نوزادان در رشته های مامایی و بهداشت عمومی.

سوابق پژوهشی

Behmadi H, Borji A, Taghavi-Rad A, Soghandi L, Behmadi R. Prevalence and Antibiotic Resistance of Neonatal Sepsis Pathogens in Neyshabour, Iran. Archives of Pediatric Infectious Diseases. 6102 Apr;4(6). Nakhaei S, Mohammadzadeh Y, Behmadi R, Ebrahimi Nasab O, Asgarzadeh L. Frequency determination of functional constipation in children with and without gastroesophageal reflux. Tehran University Medical Journal TUMS Publications. 6102 Feb 02;26(00):220-2. Pasha YZ, Ahmadpour-Kacho M, Behmadi R, Jahangir T. 3-Day versus 2-Day Course of Intravenous Antibiotics for Suspected Early Onset Neonatal Sepsis: A Randomized Controlled Trial. Iranian journal of pediatrics. 6104 Dec;64(2):223. Zahed Pasha Y, Ahmadpour-Kacho M, Behmadi R, Behmadi H. Adverse Drug Reactions in Amirkola Children’s Hospital (Iran). Journal of Babol University of Medical Sciences. 6104 Feb 02;02(6):22-20. Zahed Pasha Y, Ahmadpour-Kacho M, Alijanpour M, Behmadi R, Jahangir T. Prevalence of Maple Syrup Urine Disease in Amirkola Children’s Hospital, Iran (6116-6106). Journal of Babol University of Medical Sciences. 6104 Mar 02;02(3):24-8. Zahed Pasha Y, Ahmadpour-Kacho M, Behmadi R, Jahangir T. Donohue Syndrome in a Neonate with Central Hypothyroidism. Journal of Babol University of Medical Sciences. 6103 Nov 02;02(2):018-06. وظیفه دوست, محسن؛ نفیسه کوشکی و رضا بهمدی، ۱۳۹۵، بررسی تجویز مکمل خوراکی روی برای نوزادان نارس و کم وزن برای سن حاملگی، دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین

سوابق اجرایی

رئیس بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان حکیم نیشابور، 7515 - تا کنون

سوابق فرهنگی

برنامه هفتگی

شنبه – پنج شنبه 16-8 بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان حکیم

پیوند های مفید

www.3dots.ir