تقویم روز
امروز چهارشنبه 7 خرداد ماه 1399 ساعت 11:21 ق ظ
جستجوی اشخاص : مشاهده لیست

وحید معینی قمچینی

تکنولوژی جراحی


اطلاعات محل کار

دانشکده علوم پزشکی نیشابور
بلوار جانبازان-روبروی ورزشگاه انقلاب-دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
نیشابور
05142632470-6
moeiniv1@nums.ac.ir

بیوگرافی

نام: وحید نام خانوادگی: معینی قمچینی


سمت: عضو هیئت علمی گروه اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی نیشابور

رزومه

فایل رزومه کاری در لینک زیر موجود است.


فایل رزومه کاری

سوابق تحصیلی

 مدرک کارشناسی تکنولوژی جراحی از دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1392

مدرک کارشناسی ارشد داخلی جراحی پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1394

سوابق آموزشی


نیمسال آموزشیتعداد واحدنیمسال اول 95-944نیمسال دوم 95-9434نیمسال تابستان 95-943.76نیمسال اول 96-9526
 

سوابق پژوهشی

بررسی تاثیر بابونه بر کیفیت خواب بیماران همودیالیزی نویسنده اول مجله طب مکمل اراک بررسی ارتباط دی اکسید کربن انتهای بازدمی و بازگشت گردش خون خود به خودی حین احیای قلبی

- ریوی نویسنده سوم مجله پژوهش پرستاری ایران بررسی رابطه باورهای فراشناختی با کیفیت زندگی و سلامت روانی بیماران سرطانی: یک مطالعه مورد

- شاهدی نویسنده دوم مجله پژوهش پرستاری ایران درک دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور از اثر بخشی آموزش بالینی نویسنده پنجم مجله جندی شاپور اهواز

1بررسی میزان استرس و شیوه های مقابله با آن در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال 1395 هفتمین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهش 1395

2 بررسی دانش ، نگرش و عملکرد پرستاران نسبت به مراقبت های تسکینی در بیمارستان های وابسته به دانشکده علوم پزشکی نیشابور هفتمین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهش 1395

3 بررسی تاثیر برنامه آموزشی اخلاق در حرفه پر ستاری بر نگرش پرستاران سومین همایش سالیانه علمی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی سبزوار 1395

4 بررسی موانع اجرای آموزش های ضمن خدمت توسط پرستاران دربالین یازدهمین کنگره دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور ،شهر زاهدان 1395

5  بررسی موانع اجرای مراقبت معنوی توسط پرستاران دربالین سومین همایش سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی ایران 1394

6 ارزیابی مهارت های آموزشی و رفتاری اساتید بالینی از دیدگاه دانشجویان سمینار سراسری ارزشیابی استاد 1394

سوابق اجرایی

کارگاه آموزش مجازی در سال 1395 کارگاه اخلاق حرفه ای در سال 1395 بررسی فراوانی تولد نوزاد با وزن کم و عوامل مرتبط با آن در بین کارکنان دانشکده علوم پزشکی نیشابور.نوع همکاری:نویسنده اول بررسی تاثیر بابونه بر اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به سرطان تحت درمان با شیمی درمانی.نوع همکاری:نویسنده اول بررسی میزان استرس و راهبردهای مقابله ای در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور. نوع همکاری: همکار اصلی بررسی دانش ونگرش پرستاران نسبت به کنترل درد پس از عمل جراحی در بیمارستان های آموزشی شهر نیشابور در سال.1395 همکار اصلی بررسی عوامل موثر بر ارتقا کیفیت آموزش از دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال1395 همکار اصلی بررسی مقایسه درک و عملکرد پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیشابور نسبت به آلارم های بالینی همکار اصلی بررسی آگاهی و عملکرد پرستاران بیمارستان های دانشکده علوم پزشکی نیشابور نسبت به اصول حفاظت از اشعه همکار اصلی بررسی دانش ، نگرش و عملکرد پرستاران نسبت به مراقبت های تسکینی در بیمارستان های وابسته به دانشکده علوم پزشکی نیشابور همکار اصلی بررسی میزان رعایت استانداردهای ایمنی در بیمارستان های شهر نیشابور همکار اصلی

سوابق فرهنگی

برنامه هفتگی

پیوند های مفید