تقویم روز
امروز سه شنبه 3 ارديبهشت ماه 1398 ساعت 00:26 ق ظ
جستجوی اشخاص : مشاهده لیست

محمد بیدخوری

بهداشت عمومی


اطلاعات محل کار

نیشابور، خیابان رازی، معاونت آموزشی و پژوهشی
دانشکده علوم پزشکی نیشابور
نیشابور
05143344011-13
bidkhori.mohammad93@gmail.com

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی: محمد بید خوری


کارشناسی ارشد: اپیدمیولوژی

رزومه

فایل رزومه کاری در لینک زیر موجود است.


فایل رزومه کاری

سوابق تحصیلی

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد: اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ، از سال 1393-1396
کارشناسی: بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، از سال 1387 تا 1389
کاردانی: بهداشت عمومی گرایش مباره با بیماری ها، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، از سال 1385 تا 1387

سوابق آموزشی

شماره نام درس تعداد واحد نظری / عملی رشته تحصیلی دانشگاه
1 اصول اپیدمیولوژی 2 نظری فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
2 اپیدمیولوژی بیماری های شایع 2 نظری بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
3 اصول اپیدمیولوژی 1 نظری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
4 آمار حیاتی 2 نظری بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
5 آمار حیاتی 2 نظری مامایی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
6 آمار حیاتی 3 نظری/عملی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
7 آمار حیاتی 2 نظری بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
8 آمار حیاتی 1 نظری هوشبری دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

سوابق پژوهشی

مقالات
عنوان انگلیسی فارسی ایندکس نام مجله نویسندگان

Relationship between socioeconomic factors and incidence of cosmetic surgery in the capital of Iran

*   ISI Iranian Journal of public health نویسنده اول

The influence of the use of improved sanitation facilities and improved

drinking-water sources on the diarrhea-associated deaths in children

under 5 years

*   ISI

Human and Ecological Risk Assessment: An International

Journal

نویسنده اول

Diarrhea deaths in children among countries with different levels of the human development index

*   PubMed Data in brief نویسنده مسئول

Dataset on the prevalence of tobacco smoking in men and women of selected countries whit difference human development

*   PubMed Data in brief نویسنده مسئول
Tobacco tax and Price in the developed and developing countries in the World *   PubMed Data in brief نویسنده مسئول

Psychological factors of healthful diet promotion among diabetics: an application of health action process

approach

*   PubMed Electronic Physician دوم

Validation and psychometric evaluation of physical activity belief scale among patients with type 2 diabetes mellitus: an application of health action process approach

*   PubMed

Health Promotion Perspectives

سوم به بعد
Predicting dietary behavior of type 2 diabetics: Application of the theory of planned behavior and perceived risk of diabetes complications construct *   PubMed Chronic Diseases Journal سوم به بعد

A Survey on Social Capital in the Students of Sabzevar University of

Medical Sciences in 2016

*   - Journal of Biomedicine سوم به بعد

Development and Psychometric Evaluation of a Health Action

Process Approach Inventory for Healthful Diet Among Type 2

Diabetes Patients

*   PubMed International Journal of Preventive Medicine نفر سوم به بعد
ارزشیابی نظریه رفتار برنامه ریزی شده و سازه خطر درک شده عوارض دیابت در تبیین اتخاذ رفتار غذایی سالم در بیماران دیابتی نوع 2       مجله غدد و متابولیسم سوم به بعد

سوابق اجرایی

طرح نیروی انسانی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان نیشابور واحد مبارزه با بیماری ها

مسئول واحد مشاوره آماری و متدولوژی مدیریت پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

کارشناس پژوهش واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان حکیم شهرستان نیشابور

کارشناس پژوهش واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان 22 بهمن شهزستان نیشابور

عضو شورای پزوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

عضو شورای پژوهشی گروه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

سوابق فرهنگی

برنامه هفتگی


فایل برنامه هفتگی

پیوند های مفید

www.3dots.ir