تقویم روز
امروز سه شنبه 1 مرداد ماه 1398 ساعت 18:37 ب ظ
جستجوی اشخاص : مشاهده لیست

حميدرضا تدين

فناوری اطلاعات سلامت


اطلاعات محل کار

نیشابور-دانشکده علوم پزشکی
بلوار جانبازان-روبروی ورزشگاه انقلاب-دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
نیشابور
05142254171-6
tadayonh1@nums.ac.ir

بیوگرافی

نام و نام خانوادگي: حميدرضا تدين


کد ملي: ٢٥٣٩٧٤٥٥٣٩


آخرين مدرک تحصيلي: کارشناسي ارشد


نام رشته: مدارک پزشکي

رزومه

برای دیدن فایل رزومه کاری بر روی لینک دانلود زیر کلیک کنید


فایل رزومه کاری

سوابق تحصیلی

سوابق تحصيلي:

- کارشناسي مدارک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران.

- کارشناسي ارشد مدارک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد:

مطالعه تطبيقي نظام ملي ثبت سندرم حاد کرونري در کشورهاي منتخب و ارائه راهکارهاي مناسب براي ايران.

سوابق آموزشی

برای دیدن فایل رزومه آموزشی بر روی لینک دانلود زیر کلیک کنید


فایل سوابق آموزشی

سوابق پژوهشی

برای دیدن فایل رزومه پژوهشی بر روی لینک دانلود زیر کلیک کنید


فایل سوابق پژوهشی

سوابق اجرایی

ج - سوابق اجرايي و تجارب حرفه اي:

- عضو هیات علمی پیمانی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از بهمن ماه 1396 تا کنون.

- عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه از مهرماه ١٣٩٢ تا بهمن ماه 1395.

- مدير گروه فناوري اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه از آبان ماه ١٣٩٢ تا بهمن ماه 1395.

- استاد مشاور سه گروه از دانشجويان فناوري اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه. (ورودي٩٢ تا 94)

- عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه از 1394 تا 1395.

- عضو شوراي آموزشي دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه از آبان ماه ١٣٩٢ بهمن ماه 1395.

- مسئول امور کارگاه ها و همايشهاي دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه از آبان ماه ١٣٩٢ تا آبان ماه ١٣٩٤.

- ويراستار علمي فصلنامه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه در سال ١٣٩٣. (سه شماره)

- همکاري با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي (EDC) دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه به عنوان طراح سوالات ششمين و هفتمين دوره المپياد علمي دانشجويان در حيطه مديريت در نظام سلامت در مرحله دانشگاهي.

- عضو تيم طراحي و تدوين برنامه استراتژيک دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان. سال ١٣٨٨.

سوابق فرهنگی

برنامه هفتگی

پیوند های مفید

www.3dots.ir