تقویم روز
امروز چهارشنبه 7 خرداد ماه 1399 ساعت 10:52 ق ظ
جستجوی اشخاص : مشاهده لیست

ناهید مروی

مامایی


اطلاعات محل کار

نیشابور-دانشکده علوم پزشکی نیشابور
زایشگاه مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی حکیم
نیشابور
42638001-5
marvin1@nums.ac.ir

بیوگرافی


نام و نام خانوادگی:  ناهید مروی


 مدرک  و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی


رزومه

برای دانلود فایل رزومه کاری فایل زیر را دانلود نمایید


فایل رزومه کاری

سوابق تحصیلی

کارشناس مامایی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1392

کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396

سوابق آموزشی

فعالیت­های آموزشی


 اراِئه ژورنال کلاب به مدت 2 ساعت


و دوره های آموزشی گذرانده شده


دوره آموزشی زایمان فیزیولوژیک و مربی آمادگی دوران بارداری به مدت 60 ساعت


گذراندن فاز اول فلوشیپ آموزش پزشکی


شرکت در ژورنال کلاب های آموزشی به مدت 14 ساعت


شرکت در کارگاه آموزشی و ارزشیابی اورژانس های مامایی SES


شرکت در کارگاه آموزشی تولید محتوای الکترونیک


شرکت در کارگاه آموزشی چگونه ژورنال کلاب برگزار کنیم


شرکت در کارگاه آموزشی چگونگی برگزاری ژورنال کلاب


شرکت در کارگاه آموزشی کنترل عفونت


همکاری با کمیته اجرایی در همایش آموزش وسلامت باروری


همکاری با کاراموزی بهداشت جامعه دانشجویان پرستاری


شرکت در کنگره سلامت و باروری


شرکت در همایش سراسری مراقبت مبتنی بر شواهد


شرکت در همایش آموزش و مشاوره سلامت باروری


شرکت در همایش تازه های علمی باروری و ناباروری

سوابق پژوهشی

6- مقالات منتشر شده در مجلات داخلی و خارجی

       I.            Relationship between Sexual Satisfaction and Genital Self image among Infertile Women/journal of midwifery and reproductive health/accepted

 

    II.            Examining the effect of sex education on genital self image of infertility/Journal of Mazandaran University of Medical Sciences/Scopuse/accepted

 

 III.            The effect of sexual education on sexual function of the infertile women/ Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research/ISI/In review

 

طرح های پژوهشی

 

 IV.            Research project/Comparison of quality of sexual life after delivery of cesarean section and vaginal in couples/ In progress

    V.            Research project/Prevalence of and risk factors for eclampsia in pregnant women in Neyshabur,Iran/ In progress

 VI.            Research project/ Study the causes and causes of maternal mortality in Neyshabur,Iran/ In progress

  1. VII.             

 

 

7- مقالات ارائه شده در همایش­ها

 

  • Oral presentations

 

  • Poster Presentations

ارائه پوستر درکنگره تازه های سلامت باروری و ناباروری تحت عناوین:

چالش های روانی ناباروری و روش های مقابله با آن

ملاحظات اخلاقی پیوند بافت تخمدان در زنان نابارور

بررسی نیازهای مشاوره ای زوجین نابارور در ارتباط با اضطراب و افسردگی

ضرورت تبیین اهداف وانگیزه مادرجانشین درحاملگی با روش رحم جایگزین

بررسی مکانسیم اثرعوامل عفونی و نحوه درمان سقط مکرر

تبیین احکام فقهی و حقوقی پیرامون استفاده از رحم

8- تألیفات

 

9-  راهنمایی و مشاوره پایان­نامه­های دانشجویی

 


فایل سوابق پژوهشی

سوابق اجرایی

گزراندن طرح نیروی انسانی در مرکز بهداشتی درمانی نیشابور

گزراندن  ادامه طرح نیروی انسانی در بیمارستان حکیم نیشابور

سوابق فرهنگی

برنامه هفتگی

پیوند های مفید