تقویم روز
امروز جمعه 3 خرداد ماه 1398 ساعت 18:06 ب ظ

مأموريت مرکزامور هیئت علمی،

مديريت  عالي و يکپارچه کليه امور مرتبط با اعضاي هيأت علمي در جهت استفاده کامل از پتانسيل ها و توسعه توانمندي‌هاي آنان در راستاي ارتقاي کيفي و کمي آموزشي، پژوهشي و خدماتي جهت وصول به اهداف دانشگاه است

همچنین در این واحد گرد آوری اخبار ،آیین نامه ها ،فرم ها ،دستورالعمل های مربوط به اعضای محترم هیئت علمی صورت گرفته است

امیدواریم مارا در تهیه و اطلاع رسانی یاری نمایید تا بتوانیم خدمتی هر چند کوچک در جهت هر چه بهتر نمودن امر اطلاع رسانی انجام دهیم

با تشکر

امور هیئت علمی دانشکده علوم  پزشکی نیشابور

پیوند های مفید

www.3dots.ir