دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور
تقویم روز
امروز سه شنبه 3 ارديبهشت ماه 1398 ساعت 01:25 ق ظ

همراهان کمپین
 • مهندس وکیلی (خیر مدرسه ساز)
 • آقای درودی (رییس شورای شهر)
 • استادچایفروش (عکاس )
 • استاد نقیبی (خوشنویسی)
 • استاد حمید ساسانی(خوشنویسی)
 • استاد مجیدشایان(خوشنویسی)
 • استادمنوچهر اشرف زاده(موسیقی)
 • استادمحمدپرویزیان(موسیقی)
 • استادجعفرپرویزیان(موسیقی)
 • استادقربانی(موسیقی)
 • استادروزبه(موسیقی)
 • کارگروه محترم هنرو سلامت
 • ریاست محترم دادگاه عمومی بخش زبرخان
 • ریاست محترم دادگاه عمومی(بخش سرولایت) دادگستری شهرستان نیشابور
 • ریاست محترم بانک توسعه تعاون
 • ریاست محترم بانک مسکن شعبه نیشابور
 • ریاست محترم اداره تعاون روستائی شهرستان ریاست محترم بانک رفاه مرکزی شهرستان
 • بیمه نیروهای مسلح شمال شرق کشور
 • بانک اقتصاد نوین نیشابور
 • بانک تجارت نیشابور
 • بانک سپه نیشابور
 • بانک صادرات شهرستان نیشابور
 • بانک ملت نیشابور
 • بانک ملی شهرستان نیشابور
 • بانک کشاورزی نیشابور
 • پست بانک ایران شعبه مرکزی نیشابور
 • بانک سینا نیشابور

پیوند های مفید

www.3dots.ir