سرپرست دانشکده علوم پزشکی نیشابور با صدور ابلاغی آقای دکتر محمد شورورزی را به سمت سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشکده علوم پزشکی نیشابور منصوب کرد. به گزارش وبدا متن ابلاغ بدین شرح است:

همکار گرامی آقای دکتر محمد شورورزی

پزشک محترم عمومی

سلام علیکم؛

 نظر به تعهد، تخصص و شایستگی جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور منصوب می شوید. امید است با همکاری معاونین محترم دانشگاه و رؤسای محترم شبکه ها در اجرای وظایف مشروحه ذیل در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه کوشا باشید:

 • هماهنگی کامل با سازمان اورژانس کشور، تعامل با سازمان های امدادی، همکار و پشتیبان
 • برنامه ریزی جهت ارائه خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی در سوانح عمدی، غیرعمدی و حوادث غیرمترقبه
 • تعیین خط مشی ها و برنامه های خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در سطح دانشکده بر اساس سطح بندی خدمات، آمایش حوزه سرزمینی و استانداردهای ابلاغی جهت تصویب وضعیت و کاهش مخاطرات از بیماران، مصدومین و نظارت بر حسن اجرای آن
 • توسعه کمی و کیفی شبکه راهبری هدایت و عملیات فوریتهای پزشکی و نظارت، ارزیابی، تحلیل وضعیت، بهینه سازی شاخص ها و استاندارد سازی خدمات اورژانس پیش بیمارستانی بر اساس دستورالعمل های ابلاغی سازمان اورژانس کشور
 • راه اندازی واحد اداری و مالی در چارچوب ضوابط دانشگاه جهت تسریع در عملکرد خدمات فوریت های پزشکی
 • برنامه ریزی، اجرا و پایش مستمر مرکز هدایت عملیات بحران (EOC) بصورت 24 ساعته و استفاده بهینه
  از ظرفیت های ستاد هدایت اطلاع رسانی و ساماندهی مرکز پایش مراقبت های درمانی (MCMC) و تدوین لیست آنکالین تمام حوزه های سلامت و ایجاد شرایط و امکانات حضور نمایندگان ایشان در مرکز هدایت عملیات و بحران پایش و ثبت حوادث ویژه، بررسی برخط استعداد و زیر ساخت های  حوزه سلامت جهت مدیریت بحران های احتمالی   
 • ارتقاء خدمات فوریت های پزشکی با آموزش تخصصی کارکنان و ارتقای سلامت عمومی با آموزش جمعیت عمومی
 • نظارت و ارتقاء شبکه ارتباطات رادیویی و بی سیم اورژانس پیش بیمارستانی با رعایت ضوابط و مقررات بالادستی
 • ارتقاء امور در ستاد هدایت اطلاع رسانی و ساماندهی مرکز پایش مراقبت های درمانی (MCMC) و رفع همپوشانی های ارائه خدمات همزمان در مرکز هدایت عملیات بحران (EOC) با استفاده از تمامی ظرفیت های دانشگاه و اولویت بندی بیماران یا مصدومین برای بهرمندی از درمان در محل حادثه و انتقال به مناسب ترین مرکز درمانی
 • نظارت مستمر بر عملکرد تمامی مراکز ارایه کننده خدمات آمبولانسی و درخواست صدور، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس مراکز ارایه دهنده خدمات آمبولانس و خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی زمینی، هوایی و دریایی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
 • جلب مشارکت دستگاه های اجرایی، مؤسسات، نهادها، سازمان های غیردولتی و مراکز علمی آموزشی و فرهنگی کشور، صدا و سیما و نشریات و جراید در جهت توسعه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی

دکتر مجید درودی

سرپرست دانشکده علوم پزشکی نیشابور