سرپرست دانشکده علوم پزشکی نیشابور با صدور ابلاغی سرپرست امور بین الملل دانشکده را منصوب کرد. به گزارش وب دا متن ابلاغ بدین شرح است:

همکار محترم سرکار خانم زهرا آریا کیان

سلام علیکم؛

بنا به تعهد و تخصص سرکارعالی به موجب این ابلاغ به عنوان «سرپرست امور بین الملل دانشکده علوم پزشکی نیشابور» منصوب می گردید. امید است با بهره گیری کلیه امکانات و ظرفیت های موجود نسبت به اعتلای جایگاه بین المللی دانشکده موفق و مؤید باشید. در این راستا انتظار دارم در انجام اقدامات ذیل اهتمام ورزید:

  • تدوین خط مشی دانشکده در برقراری روابط بین الملل به ویژه با کشورهای منطقه غرب آسیا
  • انجام همکاری‌های علمی منطقه‌ای و بین‌المللی دانشکده با سایر دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی داخل و خارج از کشور
  • تدوین و اجرای اولویت های دانشکده در امور بین الملل به ویژه توریسم سلامت
  • همکاری با معاونت های آموزشی و پژوهشی به منظور تسهیل شرکت اعضای هیئت علمی دانشکده در کنگره های بین المللی
  • ارتقا و بهبود وب سایت دانشکده به زبان های فارسی، انگلیسی و عربی
  • آماده سازی دانشکده جهت جذب دانشجویان خارجی
  • تهیه برنامه استراتژیک امور بین الملل دانشکده با توجه به سیاست های وزارت متبوع
  • همکاری با دانشگاه های منطقه جهت برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی مشترک

 

دکتر مجید درودی

سرپرست دانشکده علوم پزشکی نیشابور