مرکز آموزش مداوم دانشکده علوم پزشکی نیشابور
سامانه ثبت رسمی واکسیناسیون کرونا
پایگاه خبری واطلاع رسانی دانشکده علوم پزشکی نیشابور
پایگاه خبری واطلاع رسانی دانشکده علوم پزشکی نیشابور
مراسم وداع با شهدای گمنام

ستاد مرکزی دانشگاه :
نیشابور، ابتدای شهرک فرهنگیان، میدان معلم

تلفن : 23-42627521-051

ارتباط با روابط عمومی:42627503-051

نمابر : 051-42627500

رایانامه : info@nums.ac.ir

کد پستی : 93186-14139

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی نیشابور

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر