مدیر گروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: هجدهم الی بیست و چهارم مهر هر سال برای توجه بیشتر سیاست گذاران، دولت ها و عموم مردم به مسایل مرتبط با سلامت روان به عنوان هفته سلامت روان نام گذاری شده است.

دکتر محمد آذینی در گفتگو با وب دا بیان کرد: شعار امسال  سلامت روان در جهان نابرابر می باشد و سازمان جهانی بهداشت نابرابری در سلامت را به صورت تفاوت در وضعیت سلامت یا توزیع تعیین ‌کننده‌های اجتماعی آن در گروه‌های مختلف اجتماعی تعریف می‌کند.

این مقام مسئول بیان داشت: کاهش این نابرابری ها از یک طرف از طریق توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و از طرف دیگر از طریق ایجاد فرصت های برابر در دسترسی به خدمات امکان پذیر است.

مدیر گروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد در ادامه افزود: سیاست های دفتر سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت مبتنی بر دسترسی عادلانه به خدمات سلامت روان بوده و طرح تحول سلامت بسیاری از موانع اجرای این سیاست را برطرف نموده است. با تبعیت از این سیاست ها، گروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیز تمام توان خود را با حمایت های معاون بهداشت و رئیس دانشکده در جهت دسترسی ساده به خدمات ارائه شده به کار می برد.

دکتر محمد آذینی گفت: خدمات گروه در سه حوزه سلامت روان، سلامت اجتماعی و پیشگیری از سوء مصرف مواد اجرا می گردد و علاوه بر این دبیرخانه کار گروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی با وظیفه پیگیری تشکیل کارگروه های تخصصی سلامت روان، کنترل بیماری ایدز ، پیشگیری از طلاق، اعتیاد، آسیب های اجتماعی محیط های دانشجویی، حاشیه نشینی و گزارش به وزارت را نیز برعهده دارد.

کارشناس سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت در ادامه در ارتباط با عملکرد گروه در سال 99 تا 6 ماهه اول سال جاری گفت: در حوزه سلامت روان 38.7 درصد جمعیت هدف مورد غربال گری اولیه قرار گرفته اند و آموزش مهارت های زندگی، فرزندپروری و خودمراقبتی را دریافت نموده اند.

مهدیه خالقی پور افزود: با توجه به همه گیری بیماری کرونا خدماتی هم در این راستا ارائه گردیده است که مداخلات روانی اجتماعی جهت بیماران ترخیص شده مبتلا به کرونا، بیماران سرپایی، مشاوره سوگ جهت بازماندگان متوفیان ناشی از کووید 19و آموزش کنترل استرس و کاهش ترس و نگرانی ناشی از این بیماری در جمعیت عمومی از جمله این خدمات می باشد.

وی در پایان عنوان کرد: در اجرای سیاست های وزارت در مورد سهولت دسترسی و عدالت و برابری در ارائه خدمات، کارشناسان سلامت روان در مراکز خدمات جامع سلامت مستقر و مشغول خدمت رسانی به همشهریان گرامی می باشند.