رئیس اداره تربیت بدنی از اتمام برگزاری طرح ورزش در رمضان خبر داد.
 مجیدفرح نیا افزود : با هدف افزایش نشاط و تحرک بدنی در ماه مبارک رمضان طرح ورزش در رمضان به مدت یک هفته ویژه همکاران خانم و آقای مراکز و معاونت های دانشکده علوم پزشکی در مجموعه رو باز تفریحی ورزشی پارس نیشابور برگزار شد.
وی افزود در این طرح که به مدت یک هفته برگزار گردید ، با برنامه ریزی صورت گرفته همه روزه دو معاونت در این برنامه مشارکت و مسابقات تفریحی ورزشی والیبال ساحلی را برگزار کردند.
در این برنامه تعداد ۶۰ نفر مشارکت داشتند و برنامه با رعایت پروتکل های بهداشتی و تعداد ۱۰ نفر در هر برنامه برگزار گردید.  وی ضمن تشکر از زحمات همکاران اداره تربیت بدنی و حضور شایسته  همکاران در این برنامه افزود برگزاری فعالیت های تفریحی ورزشی جهت افزایش نشاط و کاهش استرس کاری و سلامت جسمانی همکاران کادر درمان ضروری است و موجبات ارتقاء کارایی همکاران را فراهم می آورد.