معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی نیشابور از  پلمب2 واحد غیر مجاز ظروف پلاستیکی توسط کارشناسان اداره نظارت برفرآورده های آرایشی وبهداشتی و پلیس اماکن خبرداد.

دکتر هادی حسین زاده در گفتگو با وب دا بیان کرد: در بازدید مشترک کارشناسان اداره نظارت بر فرآورده های آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو و پلیس اماکن 2 واحد تولیدی غیر مجاز ظروف پلاستیکی با اخذ دستور از دادستان محترم  شهرستان  پلمب شد.

معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی بیان کرد: نگهداری مواد غذایی در ظروف  متناسب و مطلوب اهمیت بسیار زیادی دارد وبا توجه به اینکه ظروف پلاستیکی حاوی مواد شیمیایی بوده وموجب مهاجرت به ماده غذایی می شود  از همشریان خواست در هنگام انتخاب ظروف پلاستیکی  به مجوزهای بهداشتی وشماره پروانه آن دقت نموده و در صورت اطلاع از واحد تولیدی غیر مجاز ظروف پلاستیکی فاقد مجوز های بهداشتی با  کارشناسان اداره نظارت برفرآورده های  آرایشی وبهداشتی شماره تلفن 43352311 داخلی 274 تماس بگیرند.