معاون غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از یک مورد تاییدیه پروانه تاسیس و بهره برداری اولیه فرآورده های طبیعی سنتی و مکمل معاونت غذا ودارو خبرداد.

دکتر هادی حسین زاده در گفتگو با وب دا بیان کرد: به دنبال بازدید از محل احداث، یک مورد تایید پروانه تاسیس و بهره برداری اولیه فرآورده های طبیعی سنتی ومکمل در حوزه فرآورده های طبیعی سنتی و مکمل درمنطقه انجام شد.

 مسئول اداره فرآورده های طبیعی سنتی مهندس مریم کلاهدوز نیز در ادامه با اشاره به این که توسعه و افزایش شرکت های تولیدی نقطه قوتی برای نیشابور و  استان به شمار می رود، گفت: با توجه به جغرافیای منطقه و پتانسیل رشد و تکثیر گیاهان دارویی منطقه زبرخان بازدید از محل کارخانه صورت گرفت و پس از بررسی توسط کارشناس مربوطه مجوز تاسیس و بهره برداری اولیه کارخانه  فرآورده های طبیعی سنتی و مکمل تایید شد.

دکترهادی حسین زاده درپایان خاطرنشان کرد: در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها دانشکده  علوم پزشکی همکاری حداکثری  با تولید کنندگان محترم را خواهد داشت.