IMG 20210326 135715 625

 

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی از انتقال بخش شیمی درمانی به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی ۲۲ بهمن خبر داد. 
دکتر قاسم مشارموحد گفت: خدمات شیمی درمانی از تاریخ هفتم فروردین ماه ۱۴۰۰ در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی ۲۲ بهمن، طبقه فوقانی اورژانس ارائه می شود.
مشارموحد ادامه داد: پیش از این به دلیل پیک کرونا و نیاز به افزایش فضای درمانی بیمارستان ۲۲ بهمن به عنوان بیمارستان مرجع کرونا، بخش شیمی درمانی به بیمارستان حکیم منتقل شده بود. 
وی افزود: با توجه به افزایش سفرهای نوروزی و متعاقب آن تصادفات جاده ای و تروما، بخش مذکور تخلیه و برای خدمت رسانی به بیماران ترومایی در نظر گرفته شده است.
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی تصریح کرد: اکنون با وجود راه اندازی بخش مگا آی سی یو و بهره برداری از ۵۰ تخت بیمارستانی دیگر در ساختمان مجاور بیمارستان در آینده ای نزدیک و مرتفع شدن نیاز به بخش شیمی درمانی، ارائه خدمات به بیماران نیازمند شیمی درمانی در محل قبلی واقع در بیمارستان ۲۲ بهمن طبقه فوقانی اورژانس صورت می پذیرد.