سرپرست معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی در بازدید مشترک بهداشتی و درمانی به مراکز درمان اختلالات مصرف مواد، از غربالگری مراجعان به  این مراکز در بدو ورود خبر داد.  

دکتر قاسم مشارموحد افزود: غربالگری مراجعان به این مراکز در بدو ورود شامل تب سنجی، اندازه گیری اکسیژن خون و بررسی علایم ظاهری است که در صورت احتمال ابتلا، به مراکز درمانی مرجع کووید_ 19 ارجاع داده می شوند.

او هدف از این بازدید های ادواری را نظارت بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی بیماری کرونا عنوان کرد و افزود: در این بازدید ها رعایت فاصله اجتماعی در سالن انتظار مراکز، تحویل دارو به میزان حداکثر 15 روز به بیماران و فعالیت فقط سه روز در هفته مطابق با بخشنامه های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت جلوگیری از انتشار بین فردی بیماری کووید_19 مورد تاکید قرار می گیرد.

این متخصص طب اورژانس خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این مراکز رعایت نکات بهداشتی در محیط و سیستم تهویه مؤسسات در اکثر مراکز درمان منطبق بر شیوه نامه های مربوطه  بود و در بعضی مراکزنیاز به ارتقای سیستم تهویه مشاهده شد که توصیه های لازم توسط کارشناسان بهداشت محیط صورت گرفت.

سرپرست معاونت درمان در پایان ضمن تشکر از مسئولان مراکزی که اهتمام بیشتری بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی مقابله با کرونا دارند گفت: این مراکز به دلیل اجرای شیوه نامه های بهداشتی مورد تشویق دانشکده علوم پزشکی قرار خواهند گرفت.

بازدید سرپرست معاونت درمان و تیم همراه  از مراکز درمان اختلالات مصرف مواد، روز دوشنبه بیستم مردادماه 99 به صورت مشترک و با همراهی کارشناسان بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشکده در نوبت صبح انجام شد.