ترم تابستانی در سال 1400 توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، با توجه به این که ترم تابستانی 1400 برای دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور، به صورت مجازی توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی ارایه گردیده است؛ دانشجویان محترم می توانند با مراجعه به سایت ذیل نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. رعایت پیش نیاز دروس توسط دانشجویان الزامی است.

لیست دروس ارائه شده، مدارک و اطلاعات لازم جهت ثبت نام در شیوه نامه ترم تابستانی آورده شده است. آدرس سایت: www.vums.ac.ir