واکسیناسیون کلیه دانشجویان رشته های بالینی علیه کووید 19 در شهر محل سکونت انجام می‌شود.

دکتر مهدی بکاییان درباره واکسیناسیون دانشجویان رشته های بالینی علیه کووید 19 گفت: بر اساس ابلاغیه معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره 4248/300مورخه 12/3/1400 و هماهنگی صورت گرفته در این خصوص، امکان انجام واکسیناسیون علیه کووید ۱۹ برای دانشجویان بالینی این دانشکده شامل پرستاری، مامایی، فوریت پزشکی، اتاق عمل و هوشبری در شهرستان محل سکونت خود فراهم گردیده است. لذا دانشجویانی که مایلند در محل سکونت خود واکسینه شوند، لازم است درخواست مربوطه را به همراه اطلاعات فردی مطابق با فرمت ذیل تکمیل و تا روز دوشنبه مورخه31/3/1400 به آدرس کارشناسان آموزشی رشته‌های تحصیلی خود ایمیل نمایند.

ضمنا در صورت وجود ابهام می توانند با شماره تماس ۰۹۱۵۳۵۱۸۴۹۹ جناب آقای محمدی سوالات و مشکلات خود را مطرح کنند. آدرس ایمیل کارشناسان آموزش جهت اطلاع در جدول ذیل مندرج می باشد.