مدیرگروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور از راه اندازی سامانه خود مراقبتی سلامت روان خبر داد.

دکتر محمد آذینی گفت : اپیدمی کووید 19 جهان را درگیر یکی از بزرگترین بحران ها در حوزه ی سلامت نموده که در همه ی ابعاد آن تاثیر گذاشته است که در بعد سلامت روان نیز اثرات آن بر کسی پوشیده نیست.ازجمله آسیب های روحی و روانی این اپیدمی، افسردگی و اضطراب، ترس و نگرانی، وسواس و اضطراب پس از سانحه و... را می توان برشمرد.

وی افزود: مدیران جهادی دفتر سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت وزارت به خصوص مدیر محترم دفتر، دکتر حاجبی و معاون محترم دفتر دکتر اسدی و همه همکاران پرتلاش دفتر، گام های بسیار مهمی در جهت کاهش اثرات روحی و روانی این همه گیری برداشته اند. از جمله راه اندازی بخش ارائه مداخلات روانی اجتماعی در سامانه پاسخگویی 4030، مشاوره سوگ برای بازماندگان متوفیان ناشی از کرونا.

کارشناس برنامه خودمراقبتی واحد سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت بیان کرد: یکی از مواردی که می تواند به مردم در کاهش اثرات روانی همه گیری کووید 19 کمک کند، بحث خود مراقبتی و افزایش آگاهی مردم در مراقبت از خود، خانواده و جامعه می باشد.

ساناز پورسعید افزود : در این راستا راه اندازی سامانه خود مراقبتی در پایگاه اینترنتیhttp://salamat.gov.ir یکی دیگر از اقدامات مهم و مؤثر دفتر سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد وزارت می باشد.

وی ادامه داد : مردم عزیز تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی نیشابور در شهرستان های نیشابور، فیروزه و زبرخان می توانند با مراجعه به این پایگاه و انتخاب گزینه "خود ارزیابی روانشناختی" در قسمت پایین و چپ صفحه و بدون ذکر هرگونه اطلاعات هویتی، به سئوالات ده گانه غربالگری در حوزه سلامت روان پاسخ داده و از راهنمایی های ذکر شده استفاده کنند.

کارشناس برنامه خودمراقبتی واحد سلامت روان،اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت گفت : در این سامانه مطالب آموزشی برای افزایش سطح آگاهی و آدرس مراکز خدمات جامع سلامت برای دریافت خدمات توسط کارشناسان سلامت روان در دسترس مردم قرار گرفته است.

پورسعید در پایان اظهار امیدواری کرد : با مراجعه مردم عزیز تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی به این سامانه و بهره برداری از امکانات آن گامی مهم در جهت مراقبت از خود، خانواده و جامعه در حوزه سلامت روان و کاهش بار روانی بیماری کووید 19 برداشته شود.