مدیر آموزش در گفتگو با  وب دا در مورد تغییر ساعات امتحانی به دلیل قطعی برق گفت: با توجه به اینکه در روزها و هفته های جاری با قطعی برق مواجهه هستیم. به منظور جلوگیری از اختلال در فرایند برگزاری آزمون‌های برخط دانشجویان، از تاریخ 6 خرداد، ساعت برگزاری برخی امتحانات تغییر خواهد کرد. ضروری است دانشجویان عزیز، مطابق تغییرات اعمال شده در ساعات برنامه امتحانی جدید عمل نمایند.

دکتر مهدی بکاییان در ادامه، جابجایی ساعات برگزاری امتحانات را به این شرح اعلام نمود:

 

ساعت قبلی امتحان  ساعت فعلی امتحان 
  امتحانات در ساعت 14-12   ساعت 20-18
  امتحانات در ساعت 16-14  ساعت 22-20