روز یکشنبه نهم خرداد ماه دکتر محسن عظیمی نژاد با کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده دیداری صمیمانه داشت.
در ابتدای جلسه رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور ضمن عرض خیر مقدم خدمت رئیس دانشکده علوم پزشکی،معاون درمان و معاون توسعه و برنامه ریزی، عملکرد اورژانس ۱۱۵ در سال ۱۳۹۹ را گزارش داد.

در ادامه نشست رئیس دانشکده علوم پزشکی با توجه به استقرار آمبولانس های اورژانس ۱۱۵ نیشابور در شب های قدر گفت: حضور کارشناسان اورژانس ۱۱۵ نیشابور در شب های قدر در حرم مطهر رضوی و استقرار با آمبولانس و خدمت به زائرین سعادتی بسیار ارزشمند است لذا کارشناسان اورژانس ۱۱۵ نیشابور باید قدر خدمت به زائرین حرم مطهر رضوی و لباس مقدس اورژانس را بدانند.

وی در ادامه گفت: خوشبختانه اورژانس ۱۱۵ نیشابور در چند سال اخیر خوش درخشیده و با مدیریت جدید اتحاد و همدلی و نظم و انضباط بین کارکنان فوریت های پزشکی بسیار افزایش پیدا کرده است.

رئیس دانشکده با تشکر از زحمات و تلاش های خالصانه کارکنان اورژانس به خصوص در بحران همه گیری ویروس کرونا افزود: در حال حاضر کارشناسان اورژانس ۱۱۵ نیشابور به یک خودباوری عمیق رسیده اند که امروز شاهد خلاقیت در اختراع تجهیزات پزشکی شده اند و در نهایت این همدلی و اتحاد باعث ابراز رضایت و خرسندی رئیس سازمان اورژانس کشور از مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور شده است.

وی بر ادامه روند آموزش های اورژانس نیشابور و ضرورت اجرای معیارهای رتبه بندی اورژانس ۱۱۵ نیشابور تاکید کرد و برای همه کارکنان اورژانس سعادت و سلامت از درگاه ایزد منان مسالت نمود.

در ادامه نشست معاون درمان دانشکده علوم پزشکی نیشابور دکتر قاسم مشار موحد گفت: اورژانس ۱۱۵نیشابور در ۳سال اخیر مخصوصا در زمینه آموزش پیشرفت چشمگیری داشته است به طوری که کارگاه های phtm(مدیریت تروما در اورژانس پیش بیمارستانی) و کارگاه های احیای قلبی ریوی بین استانی و قطب شرق کشور را چندین مرحله برگزار نموده است.
در ادامه نشست معاون توسعه و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی نیشابور آقای مسیح آبادی ضمن تشکر از حوزه مشارکت های مردمی دانشکده علوم پزشکی گفت: در یک سال اخیر شاهد کمک های قابل توجه خیرین سلامت به اورژانس ۱۱۵ بوده ایم که این اتفاق بینظر با مشارکت تک تک کارکنان اورژانس ۱۱۵ که خود را شریک دانشکده علوم پزشکی می دانند رخ داده است، که هر پرسنل نقش یک ساعی برای جذب خیر را ایفا کرده است.

در پایان جلسه پرسش و پاسخ صمیمانه رئیس دانشکده با کارکنان اورژانس و تقدیر از تکنسین نمونه اردیبهشت ماه اورژانس ۱۱۵  آقای مجید غفوری صورت گرفت.