مدیر مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی بیمارستان 22 بهمن از اهدای مبلغ 800 میلیون ریال کمک مالی توسط خیّرین سلامت به این مرکز از اول آذر خبر داد.
دکتر اعظم مقدم پاشا با اعلام این خبر گفت: 30 تن آجر به ارزش یکصد میلیون ریال توسط خانواده محترم شادی، به یاد بود حاج احمد شادی و حاجیه خانم مخدره فتحی تهیه و جهت ساخت فضاهای درمانی به مرکز آموزشی پژوهی و درمانی 22بهمن اهدا گردید.
وی افزود : مبلغ 150 میلیون ریال توسط خیرین محترم خانواده پیرگزی به یاد بود مرحوم برادر گرامیشان جهت خرید تجهیزات پزشکی این مرکز جهت استفاده بیماران دیالیزی اهدا گردید.
مدیر مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی 22بهمن در ادامه همچنین به کمک 400 میلیون ریالی خیرین جهت خرید دو دستگاه پمپ سرنگ و پمپ سرم جهت تجهیز ای سی یو این مرکز اشاره کرد و گفت: خانواده محترم بلوکی بیاد بود فرزند مرحوم شان 140 میلیون ریالی جهت خرید تجهیزات پزشکی در هفته گذشته به این مجموعه اهدا کردند.
‎دکترمقدم از اقدامات خیرخواهانه خیرین محترم قدر دانی نمود و افزود؛ خوشبختانه در چند ماه گذشته قدم های خوبی توسط خیّرین سلامت در این مرکز برداشته شده است.