بیش از 4 هزار سیتی اسکن، در بخش سی تی اسکن مرکز  آموزشی، پژوهشی و درمانی 22بهمن نیشابور در مهر ماه 1399 پذیرش وانجام شده است.

مدیر مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی 22بهمن در گفت وگو با وب دا گفت: تعداد کل سی تی اسکن  های انجام شده در مهر ماه، تعداد 4 هزارو 10 مورد برای بیماران بستری و سرپایی پذیرش بوده است.

دکتر اعظم مقدم پاشا گفت: تعداد کل بیماران پذیرش شده در بخش سی تی اسکن  سه هزارو 620 بیمار در این ماه می باشد.

وی افزود:  ۹۹۶ مورد سی تی اسکن  برای بیماران بستری و سه هزارو 14  مورد سی تی اسکن ریه برای 2 هزارو 906 بیمار سرپایی نیز در مهر ماه انجام شده است.

مقدم پاشا در انتها افزود: همشهریان محترم با رعایت اصول بهداشتی و زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی می‌توانند از انتشار بیماری کرونا پیشگیری نمایند و به سلامت خانواده  خود و جامعه کمک کنند.