تقویم روز
امروز دوشنبه 29 بهمن ماه 1397 ساعت 16:07 ب ظ

 

عبارت مورد جستجوی خود را در کادر زیر وارد کنید

ردیف عنوان خدمت فرایند  مستندات  مسئول  شماره تماس فرم های مربوطه ارائه خدمت 
1 درخواست اشتغال نیرو  فرایند مستندات  خانم علی آبادی(واحد گسترش)  43348142    
2 درخواست اطلاعات جمعیتی فرایند مستندات   خانم هدایت پور(واحد آمار)  43334615    
3  دریافت گواهی فوت فرایند مستندات  خانم هدایت پور(واحد آمار)  43334615    
4  شکایات سامانه 190 فرایند  مستندات   خانم بهشتی پور(میز خدمت )  43334615    
5 معاینات ( شغلی) طب کار فرایند مستندات         
6 استعلام اخذ صلاحیت بهداشتی  فرایند  مستندات   آقای مهندس یگانه پور 43334615    
7 خدمات پزشک خانواده فرایند  مستندات    پزشک خانواده مراکز      
8 تشکیل پرونده الکترونیک سلامت فرایند  مستندات    مراقب سلامت مراکز      
9 صدور گواهینامه بهداشت عمومی مربوط به متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی،اماکن عمومی فرایند  مستندات          
10 نظارت بهداشتی بر اماکن فرایند  مستندات          
11 صدور کارت واکسن المثنی فرایند  مستندات    خانم بهشتی پور(میز خدمت)  43334615    
12 تحویل داروی تامی فلو فرایند  مستندات    کارشناس بیماری های واگیر  43355338    
13 اجرای آئین نامه ماده 13 قانون مواد خوردنی،آشامیدنی و .. فرایند  مستندات          
14 نمونه برداری از مواد غذایی و ارسال به آزمایشگاه فرایند  مستندات    آقای مهندس رستمی(بهداشت محیط)  43334615    
15 نمونه برداری آب در محدوده مراکز بهداشتی درمانی فرایند  مستندات    خانم قربانی(بهداشت محیط)  43334615    
16 مراقبت مادران باردار فرایند  مستندات    مراقبین سلامت مراکز      
17 مراقبت کودک بر اساس برنامه کودک سالم فرایند  مستندات    مراقبین سلامت مراکز      
18 مشاوره تغذیه کودکان مبتلا به سوء تغذیه فرایند  مستندات          
19 معرفی و تایید برای واکسیناسیون هپاتیت B فرایند مستندات        
www.3dots.ir