بب.jpg

کارشناسان واحد تجهیزات و ملزومات پزشکی از مطب های دندانپزشکی، داروخانه ها و مراکز درمانی شهرستان بازدید کردند.

دکتر هادی حسین زاده، سرپرست معاونت غذا و دارو از نظارت دقیق بر تجهیزات پزشکی خبر داد و گفت: در نیمه اول بهمن ماه توسط کارشناسان واحد نظارت بر تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو تعداد 38 بازدید از مطب های دندانپزشکی، داروخانه ها و مراکز زیبایی پوست و مو، مراکز درمانی خصوصی، آزمایشگاه و انبار ملزمات پزشکی صورت پذیرفت.

در ادامه مسئول واحد تجهیزات پزشکی بیان کرد: در راستای برنامه های اداره کل تجهیزات پزشکی مبنی بر الزام داشتن برچسب اصالت کالا بر روی تمامی تجهیزات و ملزومات مصرفی و مبارزه با کالای قاچاق، نظارت بر کنترل نگهداشت تجهیزات صورت پذیرفت.

مهندس نادیا روانبخش ادامه داد: در این بازدیدها ارائه گواهی و برچسب های کالیبراسیون، ارائه گواهی کنترل کیفی، داشتن برنامه اجرایی مناسب جهت کالیبراسیون مستمر و سایر موارد مربوط به نگهداشت و همچنین کیفیت ارائه خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی بررسی گردید.

در پایان سرپرست معاونت غذا و دارو خاطر نشان کرد: بازدید از تمام واحدهای زیرمجموعه (مراکز درمانی، داروخانه ها، دندانپزشکی ها، آزمایشگاه ها، صنف کالاهای پزشکی، کارگاه های تولیدی ماسک، شرکت های تولیدی تجهیزات و ملزومات پزشکی) در دستور کار کارشناسان نظارتی این معاونت می باشد و ادامه خواهد داشت.