سرپرست معاونت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از بررسی برچسب گذاری محصولات تراریخته درسطح عرضه خبر داد.  

دکتر هادی حسین زاده در گفتگو با وب دا بیان کرد: یک مصرف کننده باید براساس اطلاعات درج شده برروی محصول غذایی بتواند ماده غذایی مناسب با نیاز خود را تامین نماید. برچسب گذاری ولیبل محصولات غذایی جهت ارائه اطلاعات به مصرف کننده دردادن حق انتخاب به اوست.

کارشناس اداره نظارت بر موادغذایی افزود: محصولات غذایی تراریخته شامل انواعی ازتولیدات غذایی بوده که با استفاده از بیوتکنولوژی مدرن جهت مصرف انسان یا حیوان تولید شده اند وعمدتا شامل گیاهان تراریخته هستند .ازنظر علمی شواهد متعددی دال برایمن بودن این محصولات وجوددارد اما هنوز اثرات طولانی مدت این محصولات به طور قطع مشخص نبوده لذا مصرف کننده باید با توجه به برچسب ماده غذایی از تراریخته بودن ماده غذایی اطلاع داشته و بتواند آگاهانه درانتخاب ماده غذایی تصمیم گیری نماید.

مهندس لیلا دهنوی ادامه داد: کلیه محصولات غذایی حاصل از دانه های روغنی نظیر ذرت ،سویا ،کلزا وپنبه دانه تراریخته محسوب می شوند وباید عبارت تغییر یافته ژنتیکی یا تراریخته برروی برچسب محصول درج گردد.

سرپرست معاونت غذا و دارو در پایان خاطر نشان کرد: کارشناسان اداره نظارت برموادغذایی هر ماه جهت بررسی برچسب محصولات غذایی تراریخته به سطح عرضه مراجعه نموده وبرچسب این محصولات را بررسی می نمایند ودرصورت تراریخته بودن مواداولیه تشکیل دهنده ماده غذایی  وعدم درج عبارت تغییر یافته ژنتیکی یا تراریخته  برروی برچسب، مشخصات محصول را به سازمان و معاونت غذا وداروی صادرکننده مجوز بهداشتی جهت پیگیری ارسال می نمایند.