سرپرست معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی نیشابور از نقش بسته بندی در افزایش کیفیت و مدت زمان ماندگاری نان خبر داد.

دکتر هادی حسین زاده در گفتگو با وب دا بیان کرد: بسته بندی مناسب، یکی از راه های نگهداری صحیح نان می باشد که ضمن حفظ بهداشت و جلوگیری از خشک شدن آن، موجب تازگی و افزایش ماندگاری ناننیز می گردد. از طریق بسته بندی میتوان مواد غذایی را به مدت طولانی تری نگهداری و آن را از آلودگی خارجی محافظت کرد.

مهندس عبداللهی کارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی در ادامه گفت: بسته بندی نان باعث حفظ رطوبت، تازگی و عدم دسترسی میکروارگانیسم ها، جلوگیری از ایجاد بیاتی زود رس به علت کندی تبادل اکسیژن، عدم خروج عطر و آرومای خاص نان، عدم تماس نان با محیط اطراف، حفظ شرایط بهداشتی، تسهیل در جابجایی و حمل و نقل، افزایش مدت زمان ماندگاری نان می شود و درج مشخصات تولید و نوع ترکیبات نان را از مزایای نان های بسته بندی دانستند.

سرپرست معاونت غذا و دارو در پایان خاطر نشان کرد: از شهروندان محترم تقاضامندیم تا قبل از خرید نان به مندرجات برچسب شده توجه و از شناسنامه دار بودن بسته و برچسب سازمان غذا ودارو اطمینان حاصل نمایند و جهت جلوگیری از تخلف و سوء استفاده، محصولاتی که پروانه بهره برداری و ساخت ندارند را به شماره تلفن 43333491 گزارش نمایند.