مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از تمدید اعتبارکلیه پروانه های ساخت تا پایان سال 1399 خبر داد.

دکتر هادی حسین زاده در گفتگو با وب دا بیان کرد: پیرو نامه سازمان غذا و دارو و نظر به شرایط حاکم بر جامعه با توجه به شیوع بیماری کووید 19 به اطلاع می رساند کلیه پروانه های ساخت، بهره برداری تولید داخل و شناسه نظارت کارگاهی مشمول تمدید تحت پوشش معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی نیشابور تا پایان سال 1399 دارای اعتبار می باشد.

دکتر حسین زاده در پایان از شهروندان خواست جهت جلوگیری از تخلف و سوء استفاده، محصولاتی که پروانه بهره برداری و ساخت ندارند را به شماره تلفن 43333491 گزارش نمایند.