سرپرست معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی نیشابور از بازدید پنج واحد فعال تولید ماسک یکبار مصرف خبر دا

دکتر هادی حسین زاده در گفتگو با وب دا بیان کرد: به همت کارشناسان واحد نظارت تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو، از پنج واحد فعال تولید ماسک یکبار مصرف صورت، برای مصارف عموم در تیر ماه 99 ، بازدید صورت گرفت.

دکتر حسین زاده ادامه داد: با توجه به دستورالعمل های ابلاغی اداره کل تجهیزات پزشکی جهت صدور مجوز برای واحدهای نیمه صنعتی تولید ماسک و با بهره‌گیری از توانایی واحدهای تولیدی، جهت پنج واحد نیمه صنعتی فعال در سطح نیشابور مجوز تولید ماسک صورت پذیرفته است.

وی افزود: تولید ماسک ها از فروردین ماه سال جاری تا کنون نیاز داروخانه ها و توزیع کننده های تجهیزات پزشکی، جهت مصرف عموم در سطح نیشابور را فراهم آورده است.

سرپرست معاونت غذا و دارو در پایان با تاکید بر بازدیدهای مستمر واحد تجهیزات پزشکی گفت: نظارت های بیشتر بر واحدهای تولید کننده ماسک جهت بکارگیری استانداردهای لازم و عمل به نکات بهداشتی در خط تولید، در دستور کار این معاونت قرار گرفته است.