معاون درمان دانشکده علوم پزشکی نیشابور در نشست با اصحاب رسانه صبح روز پنجشنبه سوم مهرماه گفت: کلیه بخش های تخصصی جراحی، تروما و حوادث ترافیکی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی 22 بهمن از ابتدای مهر ماه به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم منتقل شد.

 دکتر قاسم مشارموحد افزود: انتقال بیماران حوادث ترافیکی  به مرکز حکیم جزء برنامه ریزی های دراز مدت معاونت درمان بوده است اما به دلیل عدم وجود زیرساخت های لازم در مرکز درمانی حکیم  این اتفاق رقم نخورد.

 وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه از دوسال پیش تا کنون شرایط و امکاناتی برای اتاق عمل ها و اورژانس مرکز حکیم به وجود آمده است.  با پیگیری های و مساعدت های رئیس محترم دانشکده  و جذب اعتبارات 100 تخت بستری به  مرکز درمانی حکیم اضافه شد و مجموع اتاق عمل های این مرکز به 5 اتاق عمل استاندارد و 3 اتاق عمل در قالب خدمات اورژانس رسید.

 به گفته دکتر مشارموحد تخت های مرکز درمانی حکیم از ابتدا 96 تخت بود و بر اساس همین میزان تخت بخش های پشتیان و پاراکلینیک را داشتیم؛ اکنون این تعداد به 268 تخت پروانه دار رسیده است که بخش های پشتیبان نیز به همان میزان رشد و ارتقا یافته است. اکنون بیش از 80 درصد خدمات بیهینه تری به بخش ها ارائه می شود.

 معاون درمان دانشکده  با اشاره به این که بحران کرونا را به فرصت تبدیل کردیم ادامه داد: با توجه به تکمیل بخش های توسعه اورژانس مرکز حکیم از بهمن پارسال و گسترش فضاهای درمانی در این مرکز و نیاز به استاندار و بیهنه سازی اتاق های عمل بیمارستان 22 بهمن و با توجه به این که مرکز درمانی 22 بهمن به عنوان مرکز مرجع پذیرش بیماران کرونایی است تصمیم گرفتیم در نیمه دوم سال بخش های تروما و جراحی را به بیمارستان حکیم منتقل کنیم تا ضمن آماده شدن برای پیک سوم احتمالی کرونا د رپاییز که همزمان با شیوع موج آنفولانزا است فرصتی برای بهینه سازی فضای بیمارستان 22 بهمن نیز داشته باشیم.

 دکتر مشارموحد تصریح کرد این جا به جایی موقت است و ظرف 6 ماه آینده عمل های جراحی در این بیمارستان انجام خواهد گرفت.

 وی خاطر نشان کرد: از یکم مهرماه که فرایند جا به جایی بخش های مذکور به مرکز حکیم صورت گرفته و عملیات به سازی نیز در بیمارستان22 بهمن آغاز شده است و با این مدیریت توانستیم در شرایط کنونی ظرفیت پذیرش بخش های جراحی از 88 تخت در بیمارستان 22 بهمن به 102 تخت در مرکز درمانی حکیم برسانیم. همچنین تعدادتخت ICUداخلی در هر دو بیمارستان 9 تخت بود که خوشبختانه این تعداد را به 21 تخت ICU داخلی ارتقا دادیم. با راه اندازی 5 تخت ICU جراحی استاندارد جدید با تمام امکانات و تجهیرات از ابتدای مهرماه 99 در بیمارستان حکیم، کل ظرفیت تخت ICU جراحی این مرکز را به 10 تخت افزایش دادیم.

 وی در پایان ضمن تشکر از پیگیری های مستمر و مدیریت شایسته دکتر محسن عظیمی نژاد و همراهی های تیم معاونت توسعه و پشتیبانی و کارکنان درمانی گفت: هدف ما ارائه خدمات هرچه بهتر به مردم شریف نیشابور است و امید است بتوانیم با همراهی های مردم عزیز و رعایت شیوه نامه های بهداشتی در فصل پاییز و زمستان وشیوع موج جدید کرونا و آنفولانزا شاهد خدمات درمانی  بیش از پیش به شهروندان گرامی باشیم.