مدیر خدمات پرستاری دانشکده علوم پزشکی نیشابور از برگزاری دوره آموزشی پرستاری مراقبت های ویژه خبر داد.

علی اصغر شوریابی در گفت و گو با وب دا، با قدردانی از زحمات تمامی همکاران ارائه دهنده خدمت به بیماران در اپیدمی کووید-19 گفت: دوره توانمندسازی پرستاران در مراقبت های ویژه به منظور آمادگی بیشتر در فاز پاسخ (به خصوص نیمه دوم سال) و ارتقای کیفیت مراقبت از بیماران، با شرکت 30 نفر از کارشناسان پرستاری مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی 22 بهمن و حکیم از تاریخ یکم تا پنجم شهریورماه با همکاری اعضای محترم هیئت علمی دانشکده برگزار شد.

وی با اشاره به این که آموزش عملی این دوره از تاریخ دهم لغایت سی ام شهریورماه برگزار خواهد شد افزود: در این دوره، فراگیران مباحث آناتومی و فیزیولوژی تنفس، اختلالات اسید و باز، اکسیژن درمانی و مراقبت از راه هوایی، آشنایی با ونتیلاتور و تهویه مکانیکی، مراقبت های پرستاری از بیماران با نارسایی حاد تنفسی، تغذیه در ICU، مانیتورینگ شاخص های همودینامیک، فیزیوتراپی تنفسی، تفسیر مقدماتی نوار قلب و احیای قلبی تنفسی پیشرفته به صورت نظری و عملی به آموزش می بینند.

مدیر خدمات پرستای دانشکده در پایان اظهار امیدواری کرد: با دریافت پیشنهادات ارزنده همکاران شرکت کننده شرایط برگزاری مجدد این دوره­ ها مهیا می شود.