دکتر قاسم مشارموحد در این گفتگو ضمن تبریک روز ملی گفتار درمانی در پاسخ به وضعیت کرونا در شهرستان گفت: در نیشابور همزمان با اکثر نقاط کشور آمار مبتلایان به کرونا از هفته دوم فروردین افزایش یافت. خوشبختانه با تمهیدات و محدودیت های انجام شده و رعایت پروتکل های بهداشتی توسط همشهریان محترم این شیب تند افزایش تعداد بیماران بستری تا حدودی کنترل شده است ولی تجربه پیک های قبلی نشان داده است که احتمال افزایش مبتلایان همچنان پابرجاست.   

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی در مورد وضعیت تخت بستری و تعداد بیمار گفت: در حال حاضر ۱۴۰ بیمار بستری در بیمارستان سانتر کرونا داریم و با افزودن ۷۰ تخت بیمارستانی در ماه گذشته به تعداد تخت های کرونا، هیچ محدودیتی در پذیرش و بستری بیماران نداریم.  

بیش از ۸۰ درصد کادر درمانی بیمارستان سانتر پذیرش بیماران کرونا که ارتباط مستقیم با مبتلایان کرونا دارند واکسن دریافت کرده اند. حدود ۳۰ درصد پرسنل اداری و پشتیبانی نیز واکسیناسیون شده اند.

دکتر قاسم مشارموحد ادامه داد: شهروندان نیشابوری تاکنون خدمات مورد نیاز خود در زمینه گفتاردرمانی را از ۷ مرکز گفتار درمانی بخش خصوصی دریافت می کرده اند و اولین مرکز گفتاردرمانی دولتی حدود دو ماه قبل با حضور کارشناس ارشد گفتاردرمانی در کلینیک تخصصی خیام وابسته به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم این دانشکده راه اندازی شده است که با استقبال بسیار خوب همشهریان همراه بوده است.  

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی در پایان اظهارامیدواری کرد: با رعایت شیوه نامه های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک، شستشوی مکرر دست ها و فاصله گذاری اجتماعی تا پایان اردیبهشت ماه شاهد کاهش مبتلایان کرونا در نیشابور باشیم.