آیین معرفی و تقدیر از پیشنهاد دهندگان و تجربه نگاران برتر برگزار شد.

دبیرمدیریت دانش در گفتگو با وب دا گفت: پس از معرفی برترین پیشنهادات از حوزه های تخصصی و برگزاری هجدهمین کمیته مرکزی، پیشنهادات منتخب جشنواره سال جاری تعیین گردید که مراسم تجلیل از پیشنهاد دهندگان برتر سه شنبه بیست و هشتم بهمن 99 با حضور معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد.

در این جلسه پس از مرور اجمالی بررسی عملکرد دبیرخانه مدیریت دانش در سه سال گذشته از پیشنهاد دهندگان برتر و تجربه نگار منتخب دانشکده با  اهدای جوایز تقدیر به عمل آمد.

پیشنهاد برتر شماره 1: عنوان پیشنهاد: حضور و غیاب بهورزان با دوربین دیجیتال/نام پیشنهاد دهندگان : آقای  دکتر مجید خجسته پور – آقای سعید کیانی فر

پیشنهاد برتر شماره 2 : عنوان پیشنهاد : نصب ردیاب خودرو/نام پیشنهاد دهندگان : آقای  دکتر مجید خجسته پور – آقای سعید کیانی فر

پیشنهاد برتر شماره 3: عنوان پیشنهاد: روانکاوی پرسنل فوریت پس از ماموریت های سخت/نام پیشنهاد دهندگان: آقای  علی بهشتی مطلق

پیشنهاد برتر شماره 4: عنوان پیشنهاد: استفاده از نرم افزار جهت بیماران مبتلا به سالک در مراکز سالک شهرستان/نام پیشنهاد دهندگان: آقای علی جوریان

تجربه برتر: عنوان تجربه: تكميل چك ليست GLPجهت آزمايشگاههاي واحد هاي توليد/ شماره تجربه  :11859/ نام تجربه نگار: خانم الهه کارگزار

ندا ببریان خاطر نشان کرد: مهلت ثبت تجارب و پیشنهادات برای شرکت در جشنواره پایان پذیرفته و دبیرخانه از ابتدای سال 1400 پذیرای پیشنهادات و تجارب ارزشمند پرسنل محترم دانشکده خواهد بود.