به گزارش وب دا، اطلاعیه و تعهدات بیمه تکمیل درمان کارکنان با شرکت بیمه البرز منعقد گردیده است. متقاضیان می توانند ضمن مطالعه دقیق اطلاعیه و تعهدات، فرم ثبت نام را که در آدرس ذیل قرار داده شده تکمیل نمایند.

دریافت فرم تعهد

دریافت اطلاعیه

مهلت ثبت نام تا تاریخ 99/10/26 می باشد لازم به ذکر است که این مهلت قابل تمدید نیست.

صفحه اصلی سایت دانشکده علوم پزشکی نیشابور به آدرس (www.nums.ac.ir) / قسمت دسترسی سریع / بیمه تکمیلی کارکنان در لینک زیر قابل دسترسی می باشد:

 https://www.nums.ac.ir/component/sppagebuilder/?view=page&id=695