معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی از نحوه خدمت رسانی کارکنان ستادی دانشکده از بیست و دوم آذر ماه تا پایان وضعیت نارنجی کرونا در شهرستان خبر داد.

 جواد مسیح آبادی درگفتگو با وبدا گفت: پرسنلی که از شنبه بیست و دوم آذرماه  از دورکاری استفاده می کنند می بایست تحت نظارت مدیر مربوطه  امور محوله را به صورت کامل و مطلوب انجام دهند و در صورت نیاز به حضور درمحل کاردراسرع وقت مراجعه و انجام وظیفه نمایند.

وی افزود: معاونت فرهنگی و دانشجویی، تحقیقات و فناوری، آموزشی،معاونت توسعه و حوزه ریاست دانشکده با پنجاه درصد ظرفیت پرسنل با تشخیص معاون و مدیر مربوطه فعال می باشند. ستاد معاونت های بهداشتی، درمان  و غذا و دارو، طبق برنامه ریزی و نیازمعاونین مربوطه مجاز به خدمت رسانی با  حضور دوسوم پرسنل می باشند.

 مسیح آبادی خاطر نشان کرد: دورکاری شامل مدیران ارشد، میانی و پایه نمی شود و حضور مدیران در محل کارشان در این هفته الزامی است.    

معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی افزود: حضور کارکنان در مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان ها و مراکزی که مراجعه مردمی دارند الزامی خواهد بود. 

مسیح آبادی از روسای  بیمارستان ها و شبکه های زیر مجموعه دانشکده خواست برای حضور کارکنان واحدهای اداری و ستادی تحت پوشش خود به نحوی که در پاسخگویی به ارباب رجوع  خللی ایجاد نگردد برنامه ریزی نمایند.                   

با توجه به راه اندازی سامانه حضور و غیاب غیر حضوری کارکنان، برنامه دورکاری پرسنل بایستی حداکثر تا ساعت 10 صبح روز شنبه بیست و دوم آذر با مشخصات و شماره تلفن منزل و همراه به معاونت توسعه اعلام گردد.

شایان ذکر است دورکاری پرسنل تا پایان شرایط نارنجی و قرمز کرونا در نیشابور همچنان ادامه دارد.