مدیر توسعه سازمان وسرمایه انسانی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی بهورزی این دانشکده خبر داد.

خدیجه احمدی در مصاحبه با وبدا گفت: آزمون استخدامی جذب بهورز که با هدف تأمین کادر بهورزی در مناطق موردنیاز دانشکده علوم پزشکی نیشابور، در تاریخ 24 مهر 1399 برگزار شده بود، از 64 داوطلب  پذیرفته شده اولیه جهت انجام مصاحبه دعوت بعمل آمد که پس از طی مراحل مصاحبه، نتایج نهایی پذیرفته شدگان جهت ادامه فرآیند استخدام اعلام می شود.

وی افزود: پذیرفته شدگان محترم اصلی و ذخیره جهت انجام فرآیند گزینش  از ساعت 7:30 الی 11 با توجه به تاریخ مقرر به همراه مدارک قید شده  به آدرس ابتدای شهرک فرهنگیان- میدان معلم - هسته گزینش دانشکده علوم پزشکی نیشابور ، مراجعه فرمایند. لازم بذکر است عدم حضور افراد ذینفع به منزله انصراف محسوب شده و از ادامه روند بکارگیری حذف خواهند شد.

برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت مدارک مورد نیاز گزینش اینجا کلیک نمایید.