تقلیل ساعات کار موظف کادر درمانی ارائه دهنده خدمات و سرویس به بیماران کرونا به صورت اضافه کار پرداخت خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی گفت: سخت کوشی، ممارست و تلاش بی وقفه کادر درمان کشورمان در مواجهه و مقابله با کووید-19 و درمان و مراقبت از بیماران و مبتلایان آن، یادآور همت والا و جانفشانی بی دریغ رزمندگان در دوران جنگ و دفاع مقدس است.

جواد مسیح آبادی افزود: طی بخشنامه ای ساعت کار موظف کادر درمانی ارائه دهنده خدمات و سرویس به بیماران کرونا 20 درصد کاهش یافته است، طی هماهنگی صورت گرفته با معاونت درمان و مدیریت خدمات پرستاری دانشکده مقرر شد در شرایط نیاز به خدمات بالینی همکاران ارائه دهنده خدمت به بیماران کرونا این تقلیل محاسبه و به صورت اضافه کار جبران شود، در شرایط کاهش بار مراجعات و بیماران کووید-19 به مراکز درمانی همکاران میزان کاهش 20درصد موظفی را در غالب مرخصی یا off استفاده نمایند.

وی در پایان گفت: پرداخت به هنگام مطالبات به حق و قدردانی متناسب از ایثارگری و ازخودگذشتگی کم نظیر ایشان کمترین کاری است که می توان انجام داد.