اولین کمیته آموزش دانشکده علوم پزشکی نیشابور برگزار شد.

به گزارش وب دا در تاریخ یازدهم مهرماه جلسه کمیته آموزش و اطلاع رسانی دانشکده با حضور رئیس دانشکده علوم پزشکی آقای دکتر محسن عظیمی نژاد برگزار شد. در این جلسه با تصمیم اعضا و دستور رئیس دانشکده مصوب شد کمیته اطلاع رسانی از کمیته آموزش جدا شود و همچنین آقای مهندس جواد مسیح آبادی به عنوان دبیر کمیته آموزش منصوب شد.

 مهندس جواد مسیح آبادی در رابطه با برگزاری این کمیته گفت: با هدف آموزش منسجم جامعه در زمینه بیماری کرونا و نیز به منظور کاهش تلفات و زیان های ناشی از این بیماری، کمیته آموزش دانشکده در تاریخ داوازدهم مهرماه با حضور مسئولین آموزش و ارتقای سلامت، برخی اعضای هیات علمی و روابط عمومی و امور بین الملل دانشکده علوم پزشکی برگزار شد.

در این کمیته، کارگروه هایی جهت برنامه ریزی و اجرای آموزش موثر، تعیین شدند، که عبارتند از:

1- کارگروه ساختار و برنامه ریزی

 2-کارگروه تولید محتوا و رسانه

 3-کارگروه اجرا و پشتیبانی

 4-کارگروه پایش و ارزشیابی

مهم ترین وظایف این کارگروه ها: تعیین اهداف و خط مشی ها ، تبیین برنامه ها و فعالیت ها، زمان بندی انجام کار، تشکیل گروه های کاری می باشد.

 هم چنین تعیین نحوه اجرای وظایف این کارگروه ها، به ترتیب به عهده ی آقای دکتر عباسی، آقای قدسی و خانم شمس و خانم رشیدی خواهد بود.