مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی دانشکده به همراه کارشناسان از معاونت بهداشت بازدید کرد.

 به گزارش وب دا، خدیجه احمدی در این بازدید که روز چهارشنبه بیست و ششم شهریورماه صورت گرفت، ضمن تشکر از سرپرست محترم معاونت بهداشت و همکاران این حوزه، به رعایت کامل بخشنامه ساختار از سوی واحدها تاکید کرد و به بررسی مقایسه ای وضعیت نیروی انسانی فعلی در مدیریت ها و ادارات زیر مجموعه معاونت بهداشت مطابق با تشکیلات تفصیلی مصوب و استاندارهای تعریف شده از سوی معاونت بهداشت وزارت متبوع پرداخت.

 وی در ادامه به متناسب سازی وضعیت نیروی انسانی با تشکیلات تفصیلی موجود اشاره کرد و افزود: با برنامه ریزی دقیق نیروی انسانی در این معاونت، می توان کمبود و یا مازاد نیروی انسانی را برآورد نمود و در جابجایی و با کاهش نیروهای طرحی و شرکتی تا حد امکان، گام موثری در زمینه کاهش هزینه ها برداریم.

 خدیجه احمدی در زمینه هماهنگی واحد سازمانی و واحد محل خدمت کارمندان بیان کرد: نیازمند تعامل مسئولان منابع انسانی همه واحدها در این قسمت هستیم و امیدواریم این یکسان سازی به زودی صورت گیرد.

 مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی در پایان ضمن تشکر از تلاش های همکاران معاونت بهداشتی، خواستار برنامه ریزی دقیق نیروی انسانی مطابق با شرح وظایف هر کارشناس، از سوی مدیران آن واحد سازمانی شد و به هماهنگی ساختار سازمانی در این واحد تاکید کرد.

 در این جلسه سرپرست معاونت بهداشت و معاون اجرایی این معاونت نیز حضور داشتند.