جلسه مشترک معاونت های توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی و درمان دانشکده در خصوص کمبود نیروی بیمارستان ها،  مشکلات و مسایل نیروهای قرارداد 89 روزه برگزار شد.

معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشکده در گفتگو با وب دا گفت: بحران کرونا بی تردید یکی از مهم ترین اتفاقات سال های اخیر است که تمامی دنیا را گرفتار کرده و آزمونی جدی برای سیستم بهداشت و درمان کشورها است و کشور ما و دانشکده علوم پزشکی نیشابور هم مستثنی از آن نیست و مطمئنا نیروی انسانی متعهد و توانمند مهم ترین ابزار در مقابله با این بحران است.

وی  ضمن تقدیر و تشکر از تمامی کارکنان خط مقدم مقابله با کرونا افزود: در این جلسه مشکلات ومسائل مربوط به کمبود نیروهای بیمارستان های حکیم و 22بهمن همچنین شرایط قراردادهای 89 روزه مطرح شد. پس از بررسی قوانین و بخشنامه های مربوطه و بحث و تبادل نظر تصمیمات خوبی گرفته شد که در آینده ای نزدیک شاهد اتفاقات خوبی برای حوزه درمان وشرایط کاری و قراردادی این نیروها خواهیم بود. 

معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی در پایان گفت: این تصمیمات درجهت رفاه حال و بهره مندی از مزایای پرسنلی و ایجاد انگیزه بیشتر خواهد بود.

در این جلسه معاون درمان،  مدیر نیروی انسانی و مدیر خدمات پرستاری دانشکده نیزحضور داشتند.