رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور با صدور ابلاغی آقای دکتر علی اکبر محمدی به سمت سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی نیشابور منصوب کرد. به گزارش وب دا متن این ابلاغ بدین شرح است.

با توجه به سوابق و توانمندی های جنابعالی بموجب این حکم به سمت سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی نیشابور منصوب می شوید. امید است با عنایت پروردگار و با استفاده از تجارب و مشارکت اساتید و همکاران ارجمند در اعتلای پژوهش دانشگاه موفق باشید.