اخذ رتبه های کشوری 29 ، 36 و 28 در سالهای 95، 96، 97 در بین کل دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی

جایگاه اول تولید علم در بین دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی اقماری کلان منطقه نهم در سال 97

همکاری پژوهشی با دانشگاه های مختلف دنیا شامل انگلستان ، ولز،  ایرلند، نیوزلند، کانادا، سوییس، فرانسه

آزمایشگاه جامع تحقیقات

آزمایشگاه جامع تحقیقات در فضایی به مساحت  800  متر مربع  شامل بخش های هماتولوژی، بیوشیمی، تغذیه و صنایع غذایی، کشت میکربی و ویروس شناسی، مولکولی و سلولی، آنالیز دستگاهی، بیوبانک مرکزی می باشد. این آزمایشگاه دومین آزمایشگاه جامع تحقیقات مجهز شمال شرق کشور  می باشد که بستر مناسب پژوهشی و علمی را ایجاد نموده است.

مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر

این مرکز در اسفند سال 1397 موافقت اصولی را کسب نموده است. د رحال حاضر در راستای ارتقای کمی  و کیفی تحقیقات در حوزه بیماری های غیر واگیر موفقیت های چشم گیری را کسب نموده است.

مرکز تحقیقات سلامت سالمندی

این مرکز در آذر ماه سال 1398 موافقت اصولی را کسب نموده است.  همکاری های ملی و بین المللی در این مرکز قابل توجه بوده و د ر حال حاضر در راستای ارتقای کمی  و کیفی تحقیقات در سلامت سالمندی پیشرفت چشمگیری داشته است.

مرکز کوهورت سالمندان پرشین

این مرکز بعنوان اولین  و اصلی ترین  مرکز کوهورت سالمندان پرشین در سال 1394  با هدف بررسی طولی جامع سلامت در دوران سالمندی راه اندازی شد و تاکنون فاز ثبت نام 7500 نفر افراد 50-94 سال باتمام رسیده و اولین پیگیری دوسالانه در حال انجام می باشد.

مرکز رشد فناوری های سلامت

مرکز  رشد فناوری سلامت با هدف تکمیل چرخه تحقیق تا تولید و ایجاد بستری مناسب در راستای کار آفرینی و حمایت از نوآوری، خلاقیت  و کمک به رونق اقتصادی محلی مبتنی بر فناوری تشکیل شده است و تاکنون فعالیت های مناسبی  توسط این مرکز بانجام رسیده است.

زيرساخت هاي فوق در كمتر از ٢٠ ماه گذشته با تلاش زيادي محقق شده است و زمينه را براي جهشي قابل توجه در حوزه تحقيقات و نيز پذيرش دانشجوي دكتراي تخصصي پژوهشي از ابتداي سال تحصيلي جديد را فراهم اورده است.