استاد اپیدمیولوژی دانشگاه تهران درجمع بندی نهایی دهمین نشست اپیدمیولوژیست های ایران به میزبانی دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: مرزی بین بیماری های واگیر و غیرواگیر در ارتباط با استراتژی های کنترل و پیشگیری این بیماری وجود ندارد و بسیاری از استراتژی هایی که سال ها قبل سازمان ملل برای بیماری های غیرواگیر پیشنهاد کرده است؛ امروز برای پیشگیری و کنترل کوويد_ 19 کاربرد دارد.

دکتر کورش هلاکویی با اشاره به این که در پیشگيري و کنترل کووید_19 کشورها و جوامعی موفق اند که نسخه های اجتماعی جهت تغییر و ارتقای سبک زندگی را اجرا می کنند افزود: تاکید سازمان ملل به پاسخ گویی چندبخشی و همکاری بین بخشی برای کنترل بیماری های غیرواگیر است.  همکاری با بخش خصوصی، تقویت سیاست های مشارکتی، نهادینه کردن پایش ارزشیابی برنامه ها از جمله توصیه های سازمان ملل برای پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر است و هر یک از این موارد می تواند در پیشگیری و کنترل کووي _ 19 کمک کند.

وی همچنین صحبت های دکتر حشمت و دکتر نجفی را جلوه ای ازاپیدمیولوژیک میدانی خواند و در ادامه به گفته های دکترنیره امینی اشاره کرد و افزود: کوهورت سالمندان و کاربردی کردن اطلاعاتی و نسخه های اجتماعی باید بتواند بیش از پیش اهمیت بحث سلامت را در کشور روشن کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران همچنین به گفته های دکتر سوری اشاره و خاطر نشان کرد:  هنوز نتوانسته ایم به یکپارچگی در سیستم مهار کویید 19 برسیم. بدون شک خطاهایی در برنامه های مهار کویید 19 داشتیم  و این خطا مختص ایران نیست بلکه در کل دنیا اتفاق افتاده است.

دکتر هلاکویی با اشاره به سخنرانی دکتر فریبا کوهدانی ادامه داد: اهمیت تغذیه در عملکرد سیستم ایمنی نقش مهمی دارد و  چاقی می تواند در مداخلات درمانی و حتی مداخلات پیشگیری و کنترل موثر باشد بنابراین باید سبک زندگی مردم در رابطه با مسائل تغذیه تغییر کند.

استاد اپيدميولوژي همچینین اشاره به سیر زمانی و جغرافیایی و مشکلات اجرایی کوويد_19 و نقش عمق و وسعت جغرافیایی در پیک دوم را دیگر موارد مطرح شده در این نشست عنوان کرد.

دکتر هلاکویی با اشاره به انتقال هوابرد ویروس وضرورت استفاده از ماسک  گفت: نمی دانیم که چه اتفاقی در ایران و دنیا خواهد افتاد. اما از مردم می خواهیم حداکثر مراقبت ها را داشته باشند و سبک زندگی را متناسب با این بیماری تغییر دهند و از تجمعات پرهيز كنند 

دکتر هلاکویی در جمع بندی این نشست اعلام کرد که یازدهمین نشست در پاییز در کردستان و با موضوع درس آموخته های کوويد_19 برگزار خواهد شد.