استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در دهمین نشست انجمن اپیدمیولوژیست های ایران به میزبانی دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: کووید 19 انقلابی در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مفاهیم اپیدمیولوژی ایجاد کرد و تنها اسلحه بشر برای پیشگیری و کنترل کووید 19 تغییر سبک زندگی است.

دکتر کوروش هلاکویی افزود: نتایج مطالعات نشان می دهد که در حدود 77 درصد مردم جهان به پاندمی کووید 19 را باور دارند و 50 درصد از مردم دنیا رفتارهای  بهداشتی و سبک زندگی خود را تغییر دادند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: امروزه کنترل و پیشگیری از بسیاری از سرطان ها از جمله پنج سرطان شایع پروستات، پستان، معده، روده بزرگ و پوست و همچنین بیماری های چون دیابت، پرفشاری خون، سکته های مغزی و اختلالات روانی در گرو  تغییر سبک زندگی مردم هستند و گسترش ویروس کرونا  تا حدی سبک زندگی مردم را تغییر داده است.

وی تصریح کرد: تغییر سبک زندگی مردم وابسته به تغییر سبک نگرش سازمانی است و همان طور که سازمان جهانی بهداشت تاکید کرده است این تغییر مستلزم اجرای رویکرد پاسخگویی چند بخشی، مشارکت بین بخشی، ایجاد محیط سلامت دوست و همکاری با بخش خصوصی و تقویت سیاست های ملی و نظام سلامت، افزایش هماهنگی های بین المللی و مشارکتی، تحقیق و توسعه و نهادینه کردن پایش و ارزیابی برنامه ها و در نهایت نهادی برای عملی کردن این برنامه ها است.

استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: کووید 19 اهمیت اپیدومیولوژی را بیش از پیش به دنیا ثابت کرد و سیندرلای علوم پزشکی_دانش اپیدمیولوژی_ را از قلعه( دانش پزشکی )خارج کرد و فرصت طلایی در اختیار اپیدمیولوژیست ها گذاشت.

دکتر هلاکویی در پایان با اشاره به سخنان رئیس دانشکده علوم پزشکی درخصوص  نقش تاریخی نیشابور در گسترش جایگاه علمی در ایران و تشکر از دست اندرکاران دانشکده علوم پزشکی در برگزاری این همایش علمی گفت: خرسندم حضور دکتر محسن عظیمی نژاد در نیشابور فرصتی را فراهم می آورد که به لحاظ علمی این شهر  به سابقه درخشان خود در تاریخ بازگردد.