به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات وفناوری دانشکده، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی نیشابور با همراهی مدیر اداره توسعه فناوری سلامت، سرپرست مرکز رشد فناوری سلامت وکارشناسان این حوزه از مرکز رشد فناوری نیشابور و شرکت های فناور این مرکز بازدید کردند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ضمن بازدید از شرکت ها و واحدهای فناور مر کز رشد فناوری نیشابور، بیان داشت: از انجایی که همکاری های قابل توجهی تاکنون بین مرکز رشد نیشابور و دانشکده علوم پزشکی در زمینه های مختلف صورت گرفته است و  توانمندی و ظرفیت بالای این شرکت ها در حوزه های گوناگون فناوری، بر همکاری های ثمربخش دانشگاه علوم پزشکی و مرکز رشد فناوری سلامت این دانشگاه با شرکت های فناور تاکید کرد.

علیرضا شیرازی رئیس مرکز رشد نیشابور ضمن معرفی و ارایه دستاوردهای این مرکز و شرکت های عضو، به بیان زمینه های گسترش همکاری های بین پرداخت وگفت: با توجه به تاسیس مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، عضویت اعضای ستاد مرکز رشد فناوری نیشابور در شورای فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی نیشابور را گامی موثر و رو به جلو در مسیر توسعه زیست بوم کارآفرینی شهرستان نیشابور برشمرد.

همچنین در حاشیه این بازدید در راستای افزایش همکاری های تخصصی در حوزه های برگزاری رویدادهای کارآفرینی و نیز آموز  و مشاوره های عمومی و تخصصی کسب و کار، تفاهم نامه همکاری شرکت شبکه تسهیل گران اندیشه برتر - شتاب شرکت کارگزار مرکز رشد فناوری نیشابور در برگزاری رویدادهای کارآفرینی و نیز مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه نیشابور امضا و منعقد شد.