معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور از معارفه نخستین  دوره ی بهورزان جدیدالورد در مقطع کاردانی و کارشناسی خبر داد.

دکتر عصمت تقی آبادی با اعلام این خبر به وب دا گفت: نخستین دوره بهورزان در مقطع کارشناسی با حضور 13 نفر از  پذیرفته شدگان  رشته بهورزی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

رئیس مرکز بهداشت نیشابور بیان کرد: کیفیت کار بهورزان به عنوان اولین افراد ارائه دهنده خدمات در خانه های بهداشت در سطح اول پیشگیری  و برقراری ارتباط صحیح با مردم همراه با جلب اعتماد، تاثیر بسزایی در سلامتی جمعیت تحت پوشش دارد.

دکتر تقی آبادی با اشاره به توجه بهورزان به عنوان یک حوزه اجتماعی به تمام ابعاد اظهار کرد: درک تفاوت فرهنگ های مختلف و انجام خدمات متناسب با فرهنگ در مراقبت های بهداشتی بسیار تاثیرگذار می باشد.

در ادامه خانم دکتر زهرا دستجردی معاون فنی معاونت بهداشت با تاکید بر رازداری در مراقبت ها، نوبت دهی یک به یک به بیماران، آموزش بهداشت به مردم و مسئولیت پذیری در قبال سلامت فرهنگی، معنوی، جسمی و اجتماعی مطالبی را بیان کرد.

این جلسه در روز دوشنبه بیست و سوم  فروردین در آمفی تئاترمعاونت آموزشی با حضور معاون اجرایی معاونت بهداشت و دیگر مدیران و کارشناسان برگزار شد.