سرطان به عنوان یکی از مهم ترین بیماری های قرن و دومین علت مرگ و میر بعد از بیماری های قلبی عروقی مطرح می باشد.

مدیر گروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور افزود: عوامل بسیاری در سرطان نقش آفرینی می کنند که بعضی از بیماری های اعصاب و روان از آن جمله می باشند. سرطان و بیماری های اعصاب و روان اثر متقابل بر روی یکدیگر دارند بدین گونه که از یک طرف بعضی از بیماری های اعصاب و روان جزو علل و عوامل بروز سرطان می باشند و از طرف دیگر بروز اختلالات روان پزشکی در افراد مبتلا به سرطان و خانواده های آنان بیشتر است.

دکترمحمد آذینی ادامه داد: پیشگیری از بیماری های روان پزشکی با کسب مهارت های زندگی و به ویژه کنترل استرس و اضطراب به کاهش بروز سرطان کمک می کند و همچنین در بیماران مبتلا به سرطان طول دوره ی درمان و عوارض ناشی از سرطان را کاهش و دوره ی بهبودی را افزایش می دهد. از طرفی در بیماران مبتلا به سرطان باید با غربالگری به موقع سلامت روان و مداخلات روانی اجتماعی مؤثر از بروز بیماری های اعصاب و روان در آنان جلوگیری نمود.

مهدیه خالقی پور کارشناس سلامت روان در ادامه گفت: عواملی مانند استرس، اضطراب و افسردگی می توانند با مداخله در سیستم ایمنی فرد که محافظت از بدن را برعهده دارد زمینه را برای ابتلا به مجموعه ای از بیماری های جسمی از جمله سرطان را مهیا نمایند. استرس های آسیب رسان با آسیب به سلول ها و تضعیف سیستم ایمنی، امکان ابتلا به سرطان را افزایش می دهد و بنابراین مدیریت استرس راهکاری مؤثر و ارزشمند در پیشگیری از سرطان می باشد.

وی در پایان از دور کردن عوامل استرس زا از محیط زندگی، آموختن رفتارهای سالم زندگی و کسب مهارت های جدید، اتخاذ باورهای کارآمد در صورت وجود افسردگی و اضطراب و اقدام برای درمان آن به عنوان راهکار هایی برای مدیریت استرس و کاهش تنش یاد کرد.