معاون بهداشت نیشابور از جابجایی معاونت بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان نیشابور خبر داد.
دکتر عصمت تقی آبادی گفت: ساختمان اداری معاونت بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان نیشابور از شنبه هفدهم آبان ماه به محل جدید خود واقع در بلوار جانبازان روبروی ورزشگاه انقلاب انتقال خواهد یافت و شهروندان گرامی می توانند از تاریخ مذکور جهت دریافت خدمات به این محل مراجعه نمایند.
دکتر عصمت تقی آبادی در پایان گفت: ساختمان قدیم معاونت بهداشت دانشکده طی چند ماه آینده جهت ارائه خدمات درمانی به شهروندان گرامی تجهیز و آماده خدمت خواهد شد.