تقویم روز
امروز پنج شنبه 30 خرداد ماه 1398 ساعت 21:38 ب ظ

مطالب علمی گروه بهداشت حرفه ای

 

عنوان مطلب علمی  فایل درسی اساتید فایل درسی اساتید فایل درسی اساتید
 درسنامه جامع کارآموزی در عرصه مهندسی بهداشت حرفه ای  ارگونومی2-بخش 2  دینامیک گازها-بخش2 ارگونومی 1
 چک پوینت پیشگیری از استرس در محیط کار  ارگونومی2-بخش 3   دینامیک گازها-بخش3  ارزیابی و مدیریت ریسک
 چک پوینت ارگونومی-راهکارهای آسان اصلاح محیط کار   ارگونومی2-بخش 4   دینامیک گازها-بخش4  
 چک پوینت ارگونومی در کشاورزی   ارگونومی2-بخش 5   دینامیک گازها-بخش5  
فایل های مرکز سلامت   ارگونومی2-بخش 6   دینامیک گازها-بخش6  
 حدود مجاز مواجهه شغلی 1395 و راهنما   ارگونومی2-بخش 7   دینامیک گازها-بخش7  
    ارگونومی2-بخش 8   دینامیک گازها-بخش8  
    ارگونومی2-بخش 9   دینامیک گازها-بخش12  
    ارگونومی2-بخش 10   دینامیک گازها-طرح دوره  
    ارگونومی2-بخش 11    
    ارگونومی2-بخش 12    
    ارگونومی2-بخش 13    
   ارگونومی2-بخش 14    
  ارگونومی2-طرح دوره    

پیوند های مفید

www.3dots.ir